S T R O N A    G Ł Ó W N A

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu D A N E     T E L E A D R E S O W E

 Pełna nazwa placówki:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

 

 Adres placówki:

 ul. Mątewska 17
 88-100 Inowrocław

 

 Telefon/Fax:

 (52) 35-92-302

 

 E-mail:

 kancelaria.pinb.ino@onet.pl

 

 Godziny urzędowania:

 od poniedziałku do piątku
 w godz. od 7:oo do 15:oo
-kancelaria dla interesantów od 9:oo do 14:oo

 I N F O R M A C J E    D O D A T K O W E

Powiatowy Inspektor
 Nadzoru Budowlanego

Paweł Czobot

 

 Obszar działania:

 Powiat Inowrocławski

 

 Forma prawna:

 jednostka budżetowa,
 administracja zespolona powiatu
 
Tel. kontaktowy w sytuacji katastrofy budowlanej:   112
 
Biuletyn Informacji Publicznej   www.bip.pinb.inowroclaw.pl
 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PINB-Inowrocław 2006